אלפא לידרים
     

כניסת לקוחות עשו לנו לייק
ראשי אודות לקוחות ממליצים נותני שירות צור קשר ביטוח נסיעות לחו"ל

תוכניות חסכון וקופות גמל

תוכניות חסכון - מוצר המאפשר חיסכון לכל טווח השקעה - קצר, בינוני או ארוך - ומתאים לכל מטרה. המוצר מקנה גמישות רבה בניהול החיסכון וההשקעות, ובכלל זה מאפשר הפקדות של סכומים חד פעמיים (בכפוף לאישור חברת הביטוח) ו/או של הפקדות שוטפת, מאפשר בחירה של השקעה במגוון מסלולים ושילוב ביניהם ליצירת תמהיל השקעות ורמת סיכון אופטימאליים לחוסך ומאפשר את משיכת כספי החיסכון בכל עת, בכפוף לתנאי הפוליסה,, ללא תשלום קנסות ו/או עמלת פירעון מוקדם.  כל אלה הופכים את החיסכון המנוהל למוצר אידיאלי לשם חיסכון לילדים או נכדים וכן לכל מטרה אחרת.
החיסכון המנוהל אינו כולל מרכיב ביטוחי והכספים המושקעים בו מיועדים לחסכון בלבד.

קופות גמל - קופות גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) או כהון (סכום חד פעמי) בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.


כתובת: הבנאים 1, ת.ד. 15070 אשדוד 77050.  טלפון: 08-8635100 פקס: 08-8532666
אתר נגיש